/ Usługi

Serwis Junkers oferuje

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie, pierwszego uruchomienia nowego urządzenia Junkers przed normalną eksploatacją dokonuje Autoryzowany Serwis Junkers.

NAPRAWY GWARANCYJNE

W okresie gwarancyjnym urządzenia wszystkie jego naprawy, okresowe przeglądy i konserwacje przeprowadzane są przez Autoryzowany Serwis Junkers.

NAPRAWY POGWARANCYJNE

JBB Termotechnik proponuje profesjonalne naprawy i konserwacje wszystkich urządzeń grzewczych marki Junkers znajdujących się już poza okresem gwarancyjnym producenta.

KONSERWACJE/PRZEGLĄDY

Aby urządzenia grzewcze marki Junkers pracowały niezawodnie i bezawaryjnie, powinny być serwisowane w nieprzekraczalnych terminach zalecanych przez producenta.

DIAGNOSTYKĘ URZĄDZEŃ

JBB Termotechnik przeprowadza kompleksową diagnostykę urządzeń grzewczych Junkers określając ich stan techniczny oraz bezpieczeństwo dalszej eksploatacji.

KONSULTACJE I DORADZTWO

Serwis Junkers oferuje profesjonalne konsultacje i doradztwo w zakresie wyboru oraz zakupu odpowiednich urządzeń grzewczych Junkers dopasowanych do potrzeb klienta.