/ Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie urządzenia przed rozpoczęciem docelowej eksploatacji powinno być wykonane przez Autoryzowany Serwis Junkers na zlecenie Użytkownika końcowego. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Za takich rozruch rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. Wtedy pierwsze uruchomienie musi odbyć się w ciągu 14 dni od czasu rozruchu. Koszt zlecenia pierwszego uruchomienia (bez dojazdu) pokrywa gwarant.

Pierwsze uruchomienie obejmuje:
– sprawdzenie poprawności podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej oraz poprawności odprowadzenia spalin
– regulację parametrów pracy
– kontrolę poprawności działania
– sprawdzenie zabezpieczeń
– wstępne zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia

Pierwsze uruchomienie to ustawienie optymalnych ustawień pracy urządzenia pozwalających na bezpieczną i ekonomiczną pracę.

Usługa nie obejmuje:
– dojazdu serwisanta pod adres instalacji
– kontroli wykonanych instalacji
– usuwania i naprawy wad instalacji, do której urządzenie jest podłączone
– prac montażowych (np. montażu i podłączenia automatyki)
Usługi te wykonywane są na koszt klienta.

Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną eksploatację urządzenia, należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze pobierane do spalania nie może zawierać substancji agresywnych powodujących korodowanie urządzeń (np. chloru lub fluoru zawartych w klejach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy zaleca się okresową konserwację urządzenia wykonywaną przez Autoryzowany Serwis Junkers.

pierwsze_uruchomienie