/ Warunki gwarancji

Gwarancja Podstawowa na urządzenia marki Junkers udzielana jest na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu* lub uruchomienia**.
Warunkiem udzielenia Gwarancji Podstawowej jest zakup i użytkowanie urządzenia na terenie Polski, posiadanie dowodu zakupu, montaż urządzenia przez Autoryzowanego Instalatora Junkers lub nieautoryzowanego instalatora posiadającego uprawnienia gazowe typu E oraz pierwsze uruchomienie** urządzenia dokonane przez Autoryzowany Serwis.

Na wybrane grupy urządzeń można uzyskać Gwarancję Dodatkową nawet do pięciu lat. Oferta dotyczy:
– kondensacyjnych i konwencjonalnych gazowych kotłów grzewczych
(o mocy grzewczej poniżej 100 KW),
– przepływowych gazowych podgrzewaczy c.w.u.,
– pomp ciepła.

Aby uzyskać Gwarancję Dodatkową na urządzenie (z wyłączeniem osprzętu) na kolejne okresy roczne aż do upływu piątego roku gwarancji, wystarczy jedynie spełnić warunki uprawniające do Gwarancji Podstawowej, zlecić w ciągu ostatnich trzech miesięcy trwania okresu gwarancyjnego wykonanie przez Autoryzowany Serwis Junkers płatnego przeglądu technicznego urządzenia oraz podpisać umowę Gwarancji Dodatkowej.

5 lat gwarancji na urządzenia Junkers to:
– brak niespodziewanych usterek
– większe bezpieczeństwo
– mniejsze koszty eksploatacji
– wyższy komfort użytkowania
– minimum formalności – wszystkim zajmuje się serwisant wykonujący przegląd

Bezpośrednim gwarantem na urządzenia marki Junkers jest firma Robert Bosch Sp. z o.o.


* dotyczy wyłącznie urządzeń, które nie podlegają pierwszemu uruchomieniu przez Autoryzowany Serwis Junkers (nie jest to warunkiem koniecznym dla nabycia uprawnień gwarancyjnych). Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zlecenie pierwszego uruchomienia tego typu urządzeń Autoryzowanemu Serwisowi Junkers, jednak taka usługa jest odpłatna.

** dotyczy wyłącznie urządzeń, które podlegają pierwszemu uruchomieniu przez Autoryzowany Serwis Junkers

gwar