/ Konserwacje/Przeglądy

Prawo budowlane mówi, że raz w roku powinna być wykonywana okresowa kontrola instalacji gazowej (urządzenia gazowe wchodzą w skład instalacji gazowej). W trakcie dokonywania prac konserwacyjnych przez Autoryzowany Serwis Junkers dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Czynności przy konserwacji/ przeglądzie urządzeń gazowych:

1. sprawdzenie i oczyszczenie nagrzewnicy lub bloku cieplnego
2. sprawdzenie i oczyszczenie wymiennika płytowego (w przypadku mocno zabrudzonego wymienić na nowy)
3. sprawdzenie i oczyszczenie palnika głównego oraz palnika zapłonu
4. sprawdzenie i oczyszczenie filtrów wody i gazy
5. sprwadzenie i oczyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej (elektrody należy wymieniać na nowe co 2-3 lata eksploatacji urządzenia)
6. sprawdzenie i oczyszczenie przerywacza ciągu (urządzenia z otwartą komorą spalania)
7. sprawdzenie i przesmarowanie uszczelnienia pokrywy armatury wodnej (pogrzewacze przepływowe)
8. sprawdzenie szczeolności instalacji gazowej urządzenia
9. sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym (w przypadku gdy występują częste ubytki ciśnienia w naczyniu, świadczy to o zużyciu membrany i takie naczynie nalezy wymienić na nowe)
10. sprawdzenie szczelności instalacji obiegu wody c.w.u i c.o
11. sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o.
12. sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego
13. sprwadzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin
14. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)
15. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)
16. sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2
17. sprwadzenie działania pompy obiegowej (odpowietrzenie) sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2
18. kontrola i regulacja automatyki
19. gdy urządzenie pracuje z zasobnikiem CWU – kontrola anody magnezowej (w przypadku zużycia wymienić na nową)

Każdą konserwację/ przegląd należy zakończyć sporządzeniem protokołu serwisowego z wykonanych czynności.

konserwacje_przeglady